tutuklu - Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

CİİODER

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
İçeriğe git
Hakkımızda
TUTUKLU ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE KAPALI ORTAMLARDA TOPLU YAŞAMA TABİ ÇOCUKLARIN SALGIN RİSKİNDEN KORUNMASI
Tutuklu çocuklar başta olmak üzere kapalı kurumlarda toplu yaşama tabi olan çocuklar salgın riski altındadır:
Olası sorunlar
1.Salgın nedeni ile alınan önlemler, çocukların aile ve toplum desteğinden yoksun kalmasına yol açarak esenliklerini ve sağlıklı gelişimlerini tehlike altına sokabilir.
2. Kapalı kurumlarda geçerli koşullarda çocukları dış dünyadan izole etme ve sosyal mesafe sağlama çabaları, hijyen ve temizlik kurallarına tam uyulmasına engel olabilir.
3. Bu kurumlarda çalışanlar yeterli koruyucu ekipmana sahip olamayabilir
4. Bu dönemde çocukların nitelikli sağlık hizmetine erişimleri her zamankinden daha güç olabilir.
5. Hastalanan çocuklar damgalanma riski ile karşı karşıya kalabilir.
6. Çocukların aileleri ile iletişimlerinin kesilmesi psiko sosyal sağlıklarını olumsuz etkileyebilir.
7. Bu süreçte alınan görüşme kısıtlamaları çocukların yasal temsilcilerine/avukatlarına erişiminin kısıtlanmasına ve yaşanan sorunların duyurulamamasına ve hak kaybına neden olabilir.
8. Mahkemelerin çalışmaması veya tutukluluk değerlendirilmelerinin gerekli şekillerde yapılamaması, tahliye olanaklarını azaltmaktadır.
Bu kapsamda önerilerimiz
1. Tutuklu çocuklar için orantısız hale gelen tutukluluk tedbiri derhal kaldırılmalı, çocuklar güvenli biçimde tahliye edilmelidir.
2. Çocuk haklarını etkileyen acil tedbirlere başvurulmamalı veya çocuğun temel haklarını güvence altına alacak biçimde uygulanmalıdır.
3. Özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların sayısı artırılmamalıdır., Yargıçlar yeni tutuklama, alıkoyma tedbirleri yerine Covid 19 nedeni ile alternatif tedbirlere başvurulmalıdır.
4. Çocukların yargısal hakları güvence altına alınmalıdır
5. Her çocuğun ailesi ve avukatı ile sağlıklı ve düzenli iletişimi sağlanmalıdır.
6. Çocukların uzman yardımı ve hukuki yardımından yararlanması sağlanmalıdır
7. Kapalı kurumlarda kişi sayısına göre hizmet veren personel sayısı artırılmalıdır
8. Ayrımcılığa karşı önlemler alınmalıdır
9.Tahliye edilen çocukların aile ortamı uygun ise gerekli tedbirler alınarak ailesine dönmesi sağlanmalı, ailesi yok ya da aile ortamı çocuğun yüksek yararına uygun değil ise çocuğun yaşamını, güvenliğini sağlayacak koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmalı.
10.Çocuklar salıverilirken sağlık ve güvenlikleri için gerekli tedbirleri alınmalıdır.
Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Yönetim Kurulu
Tasarım Ali İŞERİ
Buy Safely and Securely with
İçeriğe dön